Född och uppvuxen på gränsen till Finland, därigenom så känner jag till den finländska affärskulturen och tankesätten mycket väl. Har arbetat som B2B-konsult i hela Norden i över två decennier för mindre och medelstora företag som haft målsättningen att utveckla sin verksamhet på hemma-samt exportmarknaden. Har arbetat med finländska marknaden sedan 90-talet och under lång tid har jag byggt upp ett stort kunnande och kontaktnät i både Sverige och Finland.


Mitt specialområde är:
– Kännedom om företagskulturer och handlingssätten i Finland och Sverige.
– Marknadsföringskoncept, företagsekonomi, försäljning, marknadsanalyser m.m.
– Byggnadskunnande för flervånings- samt småhus.

100%
Expert på finska marknaden
100%
Nätverk
100%
Projektstyrning