Trafiken startar i den nya Sidenvågen

Till hösten startar tågtrafiken från Kouvola till Kina. Den nordliga järnvägstrafiken till Kouvola
skall trafikeras via Torneå-Haparanda logistikcentrum.
Det kazakstanska nationella järnvägsbolaget KTZ nya representant i Norden blir företaget
Unytrade OY från 1 .6.2017. Detta bolag kommer att sköta om marknadsföringen, servicen
samt ansvara för operativa trafiken i de nordiska länderna.
Jari Grönlund, före detta logistikdirektör och ansvarig för Kemira Oyj globala logistik, har
värvats för att starta upp trafiken.

Haparanda kommun tillsammans med Torneå stad och deras näringslivsbolag gav sitt
positiva besked om medverkan i projektet. Detta betyder att den nya Sidenvägen kommer
att passera Haparanda / Torneå på sin vidare färd till övriga Norden.
”Logistikcentrum Torneå-Haparanda” har färdiga rangerbangårdar på bägge sidorna om
riksgränsen, det finns färdiga lyftanordningar med mera. Upprustningen av logistikcentrumet
blir en aktuell fråga när godstrafiken blir verklighet.
Möjligheten till trafiken sker i samarbete med Kouvola Innovation som arbetat fram hela
detta logistiska koncept mot Kina. Enligt Simo Päivinen, utvecklingschef från Kouvola
Innovation, är samarbetet med Haparanda / Torneå en del av en naturlig axel mot övriga
Norden, eftersom järnvägen redan finns klar över till Sverige samt kopplingen till nord Norge
redan finns.

Kina satsar på transportledernas utveckling till Europa

I maj samlades Europas ledare samt ledare från Kina i Peking. Vid mötet behandlades bland
annat frågan om ”OBOR”, One Belt, One Road. Medverkande från Sverige var
infrastrukturminister Anna Johansson, från Finland trafikminister Anne Berner, tillsammans
med 20 tal högre statsmän och över 100 ministrar. Kina meddelade att dessa anslår över 100
miljarder USD för att utveckla transportlederna och järnvägstrafiken mellan Kina och Europa.
De snabba transporterna till och från Asien, 12 till 14 dagar, mot båtfrakter på 60–70 dagar,
ger marknadsfördelar. Redan idag körs drygt 150 tågset per månad mellan Europa och Kina.
Godstrafiken i bägge riktningar ökar månad för månad och det gör att kapaciteten för
godstransporter blir fulltecknat.

Nya arbetstillfällen, stora möjligheter

Ett resultat med logistikcentret blir, nya arbetstillfällen på bägge sidor om gränsen och
speciellt inom logistik och varuhantering. Eftersom spårvidden mellan Sverige och Finland

skiljer sig, måste allt lastas om här. Beträffande spårvidd, är det sedan samma spårvidd hela
vägen från Torneå till kazakstanska / kinesiska gränsen.
Dessutom öppnas stora exportmöjligheter för nordiska företag mot Kina och övriga Asien.
Järnvägssträckans olika knutpunkter ger stora möjligheter för export till länder som
Afghanistan, Iran, Indien, Japan, Sydkorea, Australien med mera. Detta betyder helt nya
marknader för de tornedalska och norrländska företagen.
Godstransporten bör även främja uppstarten av persontrafik, och vem vet, trafiken
Haparanda – Kina och Kina – Haparanda kan bli en ny exotisk ”Orient Express” och skulle
främja hela den tornedalska turistnäringen. De kinesiska turisterna blir ju bara fler och fler i
Lappland.

Den norra järnvägen och ishavsbanan får ny fart och tyngd

Peter Waara, Haparandas kommunalråd och Torneå stadsdirektör Timo Nousiainen ser
utvecklingen som en nystart för järnvägen i norr.
– Nu kan städerna verkligen leva upp till ett nordisk logistik- och handelscenter, instämmer
bägge i.
– Att sedan kanske locka svenska, finska och internationella företag att flytta sina
logistikcenter till Haparanda / Torneå, är ännu en ny möjlighet.
– En naturlig utveckling och fortsättning av Sidenvägen blir upp mot Ishavet. I detta skede är
akilleshälen att elektrificera sträckan Laurila – Torneå och sedan elektrifieringen vidare till
Kolari. För mig är det tydligt att Sidenvägen främjar tanken om den västliga ishavsbanan, dvs
järnvägen från Torneå och Kolari vidare mot nord Norge, säger Tornedalsrådets VD Marko
Varajärvi.
Varajärvi riktar ett stort tack till konsulterna Micael Blomster, bördig från Övertorneå, samt
Martti Kankaanranta från Torneå, som envist arbetade och trodde på ”Sidenvägen” och
verkligen genomförde detta projekt. – Bara att lyfta på hatten för dessa, jag väntar ivrigt på
det första tåget, säger Marko Varajärvi.

+ + + + + +
Ytterligare information:
Micael Blomster
072–5850093 eller + 358 40 7557745
Mail: micael@blomsterconsulting.com
Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy
+358206156364

0 374
Micael Blomster