Trafiken startar i den nya SidenvA�gen

Till hA�sten startar tA?gtrafiken frA?n Kouvola till Kina. Den nordliga jA�rnvA�gstrafiken till Kouvola skall trafikeras via TorneA?-Haparanda logistikcentrum.

Det kazakstanska nationella jA�rnvA�gsbolaget KTZ nya representant i Norden blir fA�retaget Unytrade OY frA?n 1 .6.2017. Detta bolag kommer att skA�ta om marknadsfA�ringen, servicen samt ansvara fA�r operativa trafiken i de nordiska lA�nderna.
Jari GrA�nlund, fA�re detta logistikdirektA�r och ansvarig fA�r Kemira Oyj globala logistik, har vA�rvats fA�r att starta upp trafiken.

Haparanda kommun tillsammans med TorneA? stad och deras nA�ringslivsbolag gav sitt positiva besked om medverkan i projektet. Detta betyder att den nya SidenvA�gen kommer att passera Haparanda / TorneA? pA? sin vidare fA�rd till A�vriga Norden.

a�?Logistikcentrum TorneA?-Haparandaa�? har fA�rdiga rangerbangA?rdar pA? bA�gge sidorna om riksgrA�nsen, det finns fA�rdiga lyftanordningar med mera. Upprustningen av logistikcentrumet blir en aktuell frA?ga nA�r godstrafiken blir verklighet.

MA�jligheten till trafiken sker i samarbete med Kouvola Innovation som arbetat fram hela detta logistiska koncept mot Kina. Enligt Simo PA�ivinen, utvecklingschef frA?n Kouvola Innovation,A� A�r samarbetet med Haparanda / TorneA? en del av en naturlig axel mot A�vriga Norden, eftersom jA�rnvA�gen redan finns klar A�ver till Sverige samt kopplingen till nord Norge redan finns.

Kina satsar pA? transportledernas utveckling till Europa

I majA� samlades Europas ledare samt ledare frA?n Kina i Peking. Vid mA�tet behandlades bland annat frA?gan om a�?OBORa�?, One Belt, One Road. Medverkande frA?n Sverige var infrastrukturminister Anna Johansson, frA?n Finland trafikminister Anne Berner, tillsammans med 20 tal hA�gre statsmA�n och A�ver 100 ministrar. Kina meddelade att dessa anslA?r A�ver 100 miljarder USD fA�r att utveckla transportlederna och jA�rnvA�gstrafiken mellan Kina och Europa.

De snabba transporterna till och frA?n Asien, 12 till 14 dagar, mot bA?tfrakter pA? 60a��70 dagar, ger marknadsfA�rdelar. Redan idagA� kA�rs drygt 150 tA?gset per mA?nad mellan Europa och Kina. Godstrafiken i bA�gge riktningar A�kar mA?nad fA�r mA?nad och det gA�r att kapaciteten fA�r godstransporter blir fulltecknat.

Nya arbetstillfA�llen, stora mA�jligheter

Ett resultat med logistikcentret blir, nya arbetstillfA�llen pA? bA�gge sidor om grA�nsen och speciellt inom logistik och varuhantering. Eftersom spA?rvidden mellan Sverige och Finland skiljer sig,A� mA?ste allt lastas om hA�r. BetrA�ffande spA?rvidd,A� A�r det sedan samma spA?rvidd hela vA�gen frA?n TorneA? till kazakstanska / kinesiska grA�nsen.

DessutomA� A�ppnas stora exportmA�jligheter fA�r nordiska fA�retag mot Kina och A�vriga Asien. JA�rnvA�gsstrA�ckans olika knutpunkter ger stora mA�jligheter fA�r export till lA�nder som Afghanistan, Iran, Indien, Japan, Sydkorea, Australien med mera. Detta betyder helt nya marknader fA�r de tornedalska och norrlA�ndska fA�retagen.

Godstransporten bA�r A�ven frA�mja uppstarten av persontrafik, och vem vet, trafiken Haparanda a�� Kina och Kina a�� Haparanda kan bli en ny exotisk a�?Orient Expressa�? och skulle frA�mja hela den tornedalska turistnA�ringen. De kinesiska turisterna blir ju bara fler och fler i Lappland.

Den norra jA�rnvA�gen och ishavsbanan fA?r ny fart och tyngd

Peter Waara, Haparandas kommunalrA?d och TorneA? stadsdirektA�r Timo Nousiainen ser utvecklingen som en nystart fA�r jA�rnvA�gen i norr.

– Nu kan stA�derna verkligen leva upp till ett nordisk logistik- och handelscenter, instA�mmer bA�gge i.

– Att sedan kanske locka svenska, finska och internationella fA�retag att flytta sina logistikcenter till Haparanda / TorneA?, A�r A�nnu en ny mA�jlighet.
– En naturlig utveckling och fortsA�ttning av SidenvA�gen blir upp mot Ishavet. I detta skede A�r akilleshA�len att elektrificera strA�ckan Laurila a�� TorneA? och sedan elektrifieringen vidare till Kolari. FA�r mig A�r det tydligt att SidenvA�gen frA�mjar tanken om den vA�stliga ishavsbanan, dvs jA�rnvA�gen frA?n TorneA? och Kolari vidare mot nord Norge, sA�ger TornedalsrA?dets VD Marko VarajA�rvi.

VarajA�rvi riktar ett stort tack till konsulterna Micael Blomster, bA�rdig frA?n A�vertorneA?, samt Martti Kankaanranta frA?n TorneA?, som envist arbetade och trodde pA? a�?SidenvA�gena�? och verkligen genomfA�rde detta projekt. – Bara att lyfta pA? hatten fA�r dessa, jag vA�ntar ivrigt pA? det fA�rsta tA?get, sA�ger Marko VarajA�rvi.
+ + + + + +
Ytterligare information:

Micael Blomster

072a��5850093 eller + 358 40 7557745

Mail: micael@blomsterconsulting.com

Simo PA�ivinen, Kouvola Innovation Oy

+358206156364

Mail: simo.paivinen@kinno.fi

0 13
blomster